SnowFalling

Nieuwjaarsreceptie PBV 2017

 In zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van

Plaatselijk Belang Voorthuizen noemde voorzitter Gerard Hofs een veelheid van

projecten/veranderingen waar in 2017 in Voorthuizen een begin mee wordt gemaakt.

Aan het slot van zijn speech riep hij iedereen op om mee te denken over de toekomstvisie van Voorhuizen.