SnowFalling

Ons uitnodigen of tippen

TV Voorthuizen besteedt aandacht aan evenementen die door haar zelf zijn uitgekozen, maar eveneens aan evenementen waar ze voor gevraagd wordt.

EIgen activiteit b.v. als vereniging 

Heeft u een activiteit die u door ons wilt laten opnemen om uit te zenden , aarzel dan niet een bericht te zenden naar ons contactadres.

Onze programmaraad gaat de ingekomen verzoeken in samenhang met onze  eigen planning beoordelen, om ze vervolgens naar prioriteit te ordenen. Hierna vindt overleg met onze camera-mensen plaats over de tijd die ze voor TV Voorthuizen beschikbaar hebben, waarna de toewijzing per evenement/ activiteit plaatsvindt.

Tips

Weet u een evenement waarvan u vindt dat het echt iets voor TV Voorthuizen is, dan kunt u het beste eerst een mailtje zenden naar ons contactadres alvorens u ons gaat bellen. Doordat wij uitsluitend met vrijwilligers werken zijn we telefonisch zeer moeilijk te bereiken.

Hoewel wij dat liever niet willen, zijn wij door onze huidige beperkte capaciteit, niet in staat zijn om alle evenementen met de camera te bezoeken.

Wij hopen door aanmeldingen van vele nieuwe medewerkers dit capaciteitsprobleem steeds verder terug te dringen.

 

 

Individuele opdrachten.

 

Naast hun werkzaamheden voor TV Voorthuizen maken onze medewerkers natuurlijk ook films uit eigen inspiratie of op verzoek, al dan niet tegen betaling. 

Ook hier kunt u TV Voorthuizen over benaderen.